Financovanie budúcnosti dieťaťa

Ak sa narodí dieťa, potrebuje opateru, výchovu k základným veciam, no a samozrejme že aj financie, ktoré si ešte nedokáže zohnať samo. S jeho financovaním je to dlhoročný proces, no a okrem prítomných potrieb treba myslieť i na financovanie jeho budúcnosti. Budúcnosť spojenú predovšetkým s jeho plnoletým životom, možnosťou ďalšieho štúdia, svadby, uvažovaní o samostatnom bývaní,… v dnešnej dobe to skrátka bez finančnej pomoci nejde. A kto by mal pomôcť s touto ťažkou úlohou, ak nie rodičia? Štát, banky,… no ale vieme svoje. Ľudia sa musia spoľahnúť hlavne na seba, no a mladí ľudia spočiatku na svojich rodičov. Odkladať peniaze pre deti do ich dospelosti sa stáve takmer rovnako potrebným, ako financovať ich detstvo.

matka

•         Každý človek zrejme rád uvíta finančný štartovací balíček, ktorý si bude môcť vybrať v období svojej dospelosti.
Finančný štartovací balíček je tak súhrn finančných tokov, ktoré nesúvisia s financovaním bežných potrieb. Tieto toky musia byť tvorené z rezerv rodičov. To znamená, že rodič po celý čas financuje bežné potreby dieťaťa ako školu či kurzy, popritom odkladá na "horšie časy". Finančný štartovací balíček tak musí byť vytvorený z rezervných tokov, odložených peňazí, ktoré nepokrývajú tieto zmienené základné veci. Polopatisticky povedané, okrem financovania a odkladania peňazí pre súčasný rozvoj dieťaťa, musí rodič popritom financovať i ďalšie rezervy, ktoré zasa budú spojené s dospelým životom dieťaťa.

skateboard

Viem, ľahšie sa o tom poučuje a píše, než sa to realizuje, nakoľko platy sú v porovnaní s výdavkami na viacerých úemiach SR nízke, výdavky vysoké, prídavky na dieťa cca 23 eur, no a nepočítajúc náklady spojené so stravou, oblečením,… ale skrátka takýmto štýlom rezerv dnes financovanie budúcnosti dieťaťa prebieha a zdá sa to byť ako jediný odporučený systém, ako jeho budúcnosť zabezpečiť. Ak by sme napríklad odkladali rezervy do dynamického portfólia od narodenia dieťaťa po 30 eur, po osemnástich rokoch tak môže dostať štartovací balíček v sume údajne až niečo cez 12 000 eur

Doporučené články