Rodová rovnosť – je to hlavná príčina?

Aktuálne štatistiky poukazujú na to, že v súčasnosti je v členských štátoch Európskej únie takmer tretina političiek v národných parlamentoch. Keď to porovnáme so situáciou v roku 2003, vtedy ich bola necelá pätina.
Princíp rodovej rovnosti sa pomerne prísne dodržiava vo Švédsku, Fínsku, Belgicku a v Španielsku, kde takmer 40-47% vedúcich politických funkcií zastávajú ženy. Naopak najmenšie zastúpenie majú na Malte a v Maďarsku. Čo sa týka Slovenska, zaraďujeme sa medzi krajiny s nižším zastúpením.európsky parlament Fréderique Ries.jpg
Pozitívny je ale trend postupného vývoja, ktorý zaznamenávame aj my s prezidentkou na čele Slovenska. Podobná situácia je aj v ostatných 12 krajinách. Štatistiky doplňujú, že v celej histórii všetkých krajín sveta ich bolo takmer 70.
Samotný európsky parlament venuje mimoriadnu pozornosť právam žien a ich postaveniu.
Podmienky rodovej rovnosti, ktoré sú legislatívne zakotvené v európskych nariadeniach by mali byť dodržiavané. A je potrebné poznamenať, že sa dotýkajú aj odmeňovania a platov.
Aktuálne prieskumy a väčšina opýtaných respondentov si ale myslí, že uplatnenie žien aj vrátane ich odmeňovania je pre ženy zložité a majú menšie šance.
Väčšina spoločnosti je kritická voči tejto situácii. Ale naopak stále je prijímaný status, že vždy to tak bolo a nedá sa s tým veľa urobiť.
Mnohé odborníčky z oblasti sociológie upozorňujú na fakt, že naša krajina v tomto vývoji zaostáva a riešenie tejto situácie je neodkladné.európska lady.jpg

Domácnosť alebo kariéra

Túto otázku rieši v súčasnosti mnoho slovenských rodín. Sociológovia upozorňujú, že je dôležitá aj politická podpora na vytvorenie podmienok pre zdravé, ale pritom moderné fungovanie rodiny. Je to najlepší príklad pre ďalšiu generáciu a následný vývoj spoločnosti. Viacerí očakávali, že to príde samo v rámci demokracie. Nie je to tak a podpora správne fungujúceho trhu práce je dôležitá.
Nie vždy sa s pojmom „uplatnenie žien v spoločnosti“ musí spájať synonymum „emancipácia“.
Je potrebné prijímať a akceptovať vývoj a evolúciu celého ľudstva. A s tým spojené zmeny v postavení žien v spoločnosti.

Doporučené články