Prenajímame priestory na podnikanie

Máte k dispozícii voľné priestory, ktoré by bolo možné využiť na podnikateľské účely? Napríklad ste zdedili od príbuzných kamennú predajňu s textilom či potravinami, alebo máte k dispozícii priestory, kde je možné prevádzkovať kadernícky či masérsky salón? Alebo máte dokonca k dispozícii väčšie priestory, využiteľné na výrobu či montáž rôznych súčiastok, alebo na servis výpočtovej techniky, prípadne priestory na prevádzkovanie autoservisu a pneuservisu?

právne poradenstvo

Takéto situácie nastávajú na Slovensku pomerne bežne, a ak sa dotyčná osoba, ktorá sa stáva šťastným majiteľom či dedičom, sama neodhodlá k podnikateľskej činnosti, môže tieto priestory výhodne prenajať.

Ak je týmto človekom skúsený právnik, ľahko potom vytvorí nájomnú zmluvu a ponúkne prenájom dôveryhodným osobám úplne bez obáv. Právne vzdelanie je v tomto smere pochopiteľne výhodné, pretože zmluva je vždy jediným vodítkom a dôkazným konaním v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, a ak obsahuje všetky potrebné ustanovenia, je potom veľmi ľahké obhajovať právo na súde.

zmluva o prenájme

Práve preto je výhodné a vlastne aj jediné správne riešenie zveriť zostavenie nájomnej zmluvy skúseným právnikom, napríklad advokátovi z Bratislavy.

V zmluvách o prenájme týchto priestorov sa objavujú klauzuly, ktoré nebývajú bežné u nájomných zmlúv bytov v bytových domoch, tu sa môže objaviť rad čiastkových prvkov, ktoré je nutné do zmluvy zahrnúť, a vziať do úvahy všetky možnosti, ktoré tu môžu nastať v priebehu zmluvného (nájomného) vzťahu. Všeobecne sú zmluvy o prenájme priestorov pre podnikanie a prevádzkovanie rôznych podobných činností zložitejšie, a preto tiež vyžadujú osoby s právnym vzdelaním.

Na vyhotovenie nájomných zmlúv sú potrebné určité podklady a osobné údaje zúčastnených strán, a advokát je v tomto smere viazaný mlčanlivosťou, preto je tu zaručené, že sa žiadna citlivá osobná informácia nedostane do rúk nepovolaným osobám, a u vôbec nie do médií.

Doporučené články