Dialýza – keď máte problém s obličkami

Obličky plnia v organizme človeka funkciu čističa. Prefiltrujú krv, zbavia ju škodlivých látok, ktoré sa následne z tela vylúčia formou moču. Ide o veľmi dôležitý proces, bez ktorého by sa naše telo zaplnilo toxickými látkami a nebolo by schopné ďalej správne fungovať.

ledviny.png

Keď zlyhajú obličky.
Obličky môžu zlyhať z rôznych dôvodov – úraz, choroba, zápal, ale aj niektoré druhy liekov negatívne ovplyvňujú funkciu tohto orgánu. Ak zlyhajú všetky možné spôsoby liečby prichádza na rad dialýza. Krv pacienta prechádza prístrojom, v ktorom sa zbaví nebezpečných látok. Vyčistená sa vracia naspäť to krvného obehu.
Dialýza sa môže nasadiť aj pacientom, ktorí majú v tele veľa toxických zložiek (najčastejšie k tomu dochádza pri otravách).  Obličky nestíhajú zbaviť krv veľkého množstva škodlivín a hrozí úmrtie pacienta. Dialýza v tomto prípade pomôže rýchlejšie prečistiť krv.
Druhy liečby
Hemodialýza– k prečisťovaniu krvi dochádza mimo tela. Krv sa odvedie do dialyzátora (umelá oblička), kde prechádza cez polopriepustnú membránu. Tu sa oddelia odpadové zložky a čistá krv sa vráti späť do organizmu.
Tento spôsob zákroku sa vykonáva 2 – 3 krát do týždňa. Trvá 4 – 6 hodín a je potrebné preto chodiť do nemocnice.  Presnú dĺžku a aj frekvenciu zákrokov určí lekár v závislosti od vášho zdravotného stavu.

krvinky.jpg

Peritoneálna dialýza– druhý spôsob dialýzy je podobný tomu predchádzajúcemu s pár rozdielmi. Polopriepustná membrána je nahradená blanou v brušnej dutine. Cez zavedený katéter si pacient zavedie do brušnej dutiny dialyzačný roztok, ktorý zachytáva škodlivé látky. Keď sa nimi roztok nasýti vypustí sa a nahradí sa novým. Tento proces sa opakuje 5 krát za deň. Nemusíte navštevovať nemocnicu, dialýza prebieha u vás doma.
Pre pacienta je tento spôsob pohodlnejší. Na kontrolu k lekárovi však treba chodiť raz za mesiac. Táto metóda má jedno mínus. Do troch rokov od jej zavedenia dochádza k jej zlyhávaniu a pacient musí nastúpiť na hemodialýzu.

Doporučené články