Rubriky
Spoločnosť

Dokáže ľudská spoločnosť zabrániť svojmu hroziacemu zániku?

Vývoj spoločnosti má svoje zákonitosti, je nezastaviteľný a človek ho môže iba usmerňovať správnym smerom. Naša planéta má svoju kapacitu a nafúknuť ju je nemožné, a preto rýchlo pribúdajúci počet obyvateľov na Zemi je pre ňu mimoriadnou záťažou.Rybári na love.jpg
 
Zem nezvláda rýchly rast obyvateľov
Všetci sa potrebujeme nasýtiť, obliecť či zaobstarať si bývanie a všetko, čo so životom súvisí, a na to potrebujeme mať prácu, aby sme si dokázali zarobiť peniaze, za ktoré si toto všetko môžeme kúpiť. Zem už momentálne živí takmer 7 miliárd obyvateľov, nemôžeme sa preto čudovať, že prírodné zdroje sa pomaly míňajú, zmenou klímy pribúdajú prírodné katastrofy, milióny ľudí trpia nedostatkom pitnej vody, hladom a chudobou. Kvôli prístupu k zdrojom ropy sa vedú vojny, ľudia z ohrozených oblastí sa sťahujú do miest, kde majú väčšiu šancu na dôstojný život, a tak do Európy prichádzajú vlny emigrantov s nádejou na lepší život.
 
Zničíme sa vlastnými zbraňami
V roku 2017 padli pochmúrne vyjadrenia vedcov o tom, že ľudskej spoločnosti už veľa času nezostáva a pomaly, ale isto sa blíži k najväčšej katastrofe v jej dejinách. Ručičky na symbolických hodinách „konca sveta“, medzinárodne uznávanom symbole, posunuli o 30 sekúnd dopredu. Spomínané hodiny majú za úlohu upozorňovať ľudstvo, že k sebazničeniu má už veľmi blízko. K zániku civilizácie a celej našej spoločnosti prispievajú nebezpečné technológie, ktoré sme si sami vymysleli, nukleárne zbrane, nové kybertechnológie a biotechnológie či všetky vynálezy, ktoré ovplyvňujú klímu negatívnym spôsobom. Nemusí ísť o vedomé poškodzovanie, ale môžu ho spôsobiť nesprávne výpočty a nehody, ktoré dokážu prostredníctvom nezvratných škôd ohroziť a dokonca aj zničiť celú planétu Zem.
 Prírodný živel.jpg
Nesmieme sa vzdávať
Posunutím ručičiek na hodinách sa dostali do polohy, kedy ukazujú iba dve a pol minúty do polnoci. Tento čas znamená, že svet je tak blízko ku globálnej katastrofe ako ešte nikdy za posledných 60 rokov. Každý nasledujúci rok po roku 2017 vedci plánujú venovať sa hodnoteniu, o koľko sme sa opäť posunuli bližšie k hodine „h“, teda zániku sveta. Urobiť niečo, aby sme tomu zabránili, nie je vôbec jednoduché, ak priam nie nemožné. Odpovedať na otázku, či sa nám celá situácia vymkla z rúk, nie je pre nikoho jednoduché, ale vedci na ňu majú rôzne názory. Existujú však na svete optimisti, ktorí sa tešia na peknú budúcnosť, a naopak, je mnoho tých, ktorí bijú na poplach a do budúcnosti sa pozerajú s obavami, ako a či vôbec naša spoločnosť prežije.

Rubriky
Spoločnosť

Socializácia dieťaťa v škole

V škole si dieťa zvnútorňuje novú rolu žiaka, spoznáva rolu učiteľa, učí sa novým spôsobom správania v roli spolužiaka, od ktorého sa očakáva pomoc v prípade potreby a nutná solidarita. Dieťa otvára pomyselné brány sveta života v ľudskej spoločnosti. Obzvlášť významné pre život v dospelosti je však upevnenie sexuálnych rolí. Od muža sa očakáva iné správanie ako od ženy. Predpokladá sa a taktiež sa toleruje častejšie a výraznejšie sebapresadzovanie, sila, odvaha, ale aj lepšie ovládanie citových prejavov. Ženy sú naopak považované za viac závislé, prejavujú navonok svoje city, sú úzkostnejšie a prispôsobivejšie, napríklad pri dodržiavaní poriadku v triede a neskôr v pracovnej skupine.
černá tabule
Chlapčenský a dievčenský spôsob správania upevňujú väčšinou nevedomky rodičia v zhode so spoločenským očakávaním tak, že prejavujú uznanie, poprípade dávajú najavo nesúhlas. Z rôznych rolí, ktoré dieťa prijíma aj zo svojho postavenia v skupine rovesníkov si osvojuje aj uvedomelejšie sebapoňatie a sebahodnotenie. Pri popise samého seba sa už nezameriava len na svoje objektívne charakteristiky ako vzhľad či vlastníctvo, ale stále viac pozná aj svoje psychologické vlastnosti a schopnosti. Významnou súčasťou sebahodnotenia je aj posudzovanie vlastnej školskej úspešnosti. Kladné sebahodnotenie je pre duševné zdravie veľmi významné. Človek, ktorý si sám seba realisticky necení, buď sa podceňuje a v ničom si neverí, alebo sa nadmerne preceňuje, má obyčajne problémy aj v styku s druhými ľuďmi.
zasněná holčička
Vplyv rodičov na kladné alebo záporné sebahodnotenie
Existujú dve teórie o vytváraní sebahodnotenia dieťaťa. Prvou je zrkadlová teória, ktorá vyzdvihuje spätnú väzbu, kedy by rodičia mali dávať dieťaťu najavo ako si ho vážia a čo by bolo dobré zmeniť. No a druhá teória hovorí o akomsi modeli, kedy rodič by mal byť vzorom správania, podľa ktorého sa formuje dieťa.